Αρχές Προγραμματισμού

Στο Tree Foundation πάντα θεωρούσαμε τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών θεμελιώδους σημασίας στο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων όχι μόνο των ατόμων που θέλουν να σπουδάσουν μαθηματικά, μηχανική και επιστήμες, αλλά και του κάθε φοιτητή, ειδικά σε αυτήν την εποχή, στην οποία οι υπολογιστές παίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πιστοποιητικά που επαληθεύουν τις ικανότητες ενός επίδοξου φοιτητη όσον αφορά την πληροφορική, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά από προηγούμενη εμπειρία ότι ένας φοιτητής που έχει καλή αντίληψη και αλγοριθμικό τρόπο σκέψης θα είναι σε πολύ ισχυρή θέση στο πανεπιστήμιο και αργότερα στη ζωή.

Εμείς στο Tree Foundation, προτείνουμε λοιπόν στους ενδιαφερόμενους φοιτητές να εξετάσουν σοβαρά το μάθημα “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υπολογιστών”, το οποίο στοχεύει στην εκμάθηση της αλγοριθμικής σκέψης, προκειμένου ο μαθητής να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή για να λύσει αποτελεσματικά προβλήματα. Αυτό το μάθημα επικεντρώνεται σε θεμελιώδη θέματα όπως την αφαιρετικότητα, τους αλγόριθμους και τις δομές δεδομένων, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία γλωσσών προγραμματισμού, όπως C, JavaScript και Python, προσφέροντας την επιλογή μιας μελλοντικής αυτο-ανάπτυξης. Η γλώσσα C θα μπορούσε να είναι η επιλογή του σοβαρού φοιτητή που θέλει πραγματικά να καταλάβει πώς το λογισμικό επικοινωνεί με το υλικό. Εάν δεν θέλετε να μάθετε τα πάντα με τόση λεπτομέρεια, τότε η Python ή η JavaScript ή κάποια άλλη γλώσσα υψηλού επιπέδου όπως η Scala ή η Erlang μπορεί να είναι αρκετή.

Στο Tree Foundation έχουμε εξαιρετικά έμπειρους προγραμματιστές που δεν είναι μόνο εξειδικευμένοι σε ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά και εν ενεργεία επαγγελματίες που μπορούν να σας προσφέρουν κορυφαία μαθήματα και να σας δώσουν εξαιρετικές βάσεις για να καλλιεργήσετε τις δεξιότητες προγραμματισμού σας. Αν ενδιαφέρεστε πραγματικά να μάθετε προγραμματισμό, τότε επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκινήσετε.