Βρετανικά πανεπιστήμια

logoΑν σας ενδιαφέρει να κάνετε αίτηση σε κάποιο βρετανικό πανεπιστήμιο, τότε είστε υποχρεωμένοι να κάνετε την αίτηση σας μέσω μιας εφαρμογής που λέγετε UCAS. Όλες οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου του UCAS στο www.ucas.com. Ο αιτών περιορίζεται σε πέντε (5) επιλογές πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Προθεσμίες:
15 Οκτωβρίου για όσους υποβάλλουν αίτηση για Ιατρική, Οδοντιατρική και Κτηνιατρική.
15 Οκτωβρίου για αιτήσεις στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ή του Κέιμπριτζ (κανείς δεν μπορεί να κάνει και στα δύο)
15 Ιανουαρίου για όλους τους άλλους αιτούντες
24 Μαρτίου για κάποιες σχολές καλών τεχνών

Θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα πεδία στην αίτηση UCAS, να γράψετε μια προσωπική έκθεση και να υποβάλετε συστάσεις κατά προτίμηση από έναν καθηγητή του σχολείου σας. Μόλις καταβάλετε το τέλος αίτησης -£23-, η αίτησή σας θα προωθηθεί στα σχετικά πανεπιστήμια, τα οποία θα την εξετάσουν. Τα πανεπιστήμια στη συνέχεια θα απαντήσουν με μια προσφορά ή μια απόρριψη. Η προσφορά μπορεί να είναι υπό όρους ή άνευ όρων. Μια υπό όρους προσφορά κανονικά αναφέρει με σαφήνεια τις απαιτούμενες βαθμολογίες προκειμένου να εξασφαλίσετε τη θέση. Σε γενικές γραμμές, τα πανεπιστήμια υποχρεούνται να υποβάλλουν τις προσφορές ή τις απορρίψεις τους μέχρι το τέλος του Μαρτίου, αν και αυτό δεν τηρείται πάντοτε. Μόλις ο αιτών/η αιτούσα έχει λάβει όλες τις αποφάσεις, πρέπει να αποφασίσει ποια προσφορά θέλει να αποδεχθεί και ποια να απορρίψει. Ο αιτών έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μία προσφορά ως κύρια και μία άλλη ως δευτερεύουσα. Εάν βγουν τα αποτελέσματα και ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις είτε της πρώτης είτε της δεύτερης επιλογής, τότε μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση στο Σύστημα Εκκαθάρισης (Clearing System) το οποίο λαμβάνει χώρα στα μέσα του Αυγούστου.

Εμείς στο Tree Foundation έχουμε πολυετή εμπειρία στην καθοδήγηση των μαθητών κατά τη διαδικασία της αίτησης στα πλέον κατάλληλα πανεπιστήμια, ενώ παρέχουμε συμβουλές ως προς το τι συνιστά μια καλή προσωπική έκθεση. Εάν ζητηθεί, θα αναζητήσουμε το πιο κατάλληλο πρόγραμμα σπουδών για εσάς και τις βαθμολογίες που χρειάζονται, επικοινωνώντας απευθείας με τα πανεπιστήμια. Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα για το UCAS, τη γενική διαδικασία αιτήσεων σε ένα βρετανικό πανεπιστήμιο ή αν έχετε οποιαδήποτε άλλη απορία σχετικά με τη διαδικασία, τότε, παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας.