Οικονομική βοήθεια

Πριν προχωρήσει κάποιος σε ένα προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα, θα βρεθεί αντιμέτωπος με το πώς θα χρηματοδοτήσει την εκπαίδευσή του. Όλοι βέβαια θέλουν να πληρώσουν όσο το δυνατόν λιγότερα και ταυτόχρονα να αποκτήσουν κορυφαία μόρφωση. Δυστυχώς, αυτό είναι πολύ σπάνιο στον πραγματικό κόσμο όπου η ποιότητα συνήθως πληρώνεται. Ωστόσο, τα δίδακτρα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τη μία χώρα στην άλλη και μάλιστα μπορεί να διαφέρουν κατά πολύ ακόμα και μέσα στο ίδιο πανεπιστήμιο.

Γενικά, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα εμπόδια όσον αφορά την οικονομική ενίσχυση στα Βρετανικά πανεπιστήμια. Στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ όμως, ενώ υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης, οι πιθανότητες μειώνονται σημαντικά αν κάποιος κάνει αίτηση ως διεθνής φοιτητής. Εάν ο υποψήφιος σπουδαστής μπορέσει να εξασφαλίσει μια πραγματικά καλή αίτηση, τόσο από πλευράς ακαδημαϊκών επιτευγμάτων όσο και εξωσχολικών δραστηριοτήτων, τότε οι πιθανότητές του να επιτύχει σημαντική οικονομική βοήθεια ή / και υποτροφία θα ενισχυθούν σημαντικά. Εμείς στο Tree Foundation έχουμε καθοδηγήσει πολλούς φοιτητές στα πιο κατάλληλα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, με βάση την ακαδημαϊκή τους κατάταξη και την απόδοση των επενδύσεών τους.

Το θέμα της οικονομικής βοήθειας είναι αρκετά περίπλοκο, αλλά εμείς στο Tree Foundation μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Διαθέτουμε έμπειρους συμβούλους που μπορούν να σας καθοδηγήσουν μέσα από αυτή τη πολύ κρίσιμη διαδικασία, οδηγώντας σας στα καταλληλότερα πανεπιστήμια. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για μία προκαταρκτική επισκόπηση της υπόθεσής σας και στη συνέχεια θα σας αναθέσουμε έναν από τους συμβούλους μας.