Μεταπτυχιακά

Το μεταπτυχιακό σας δίπλωμα είναι αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό προσόν που θα εμφανιστεί στο βιογραφικό σας σημείωμα. Αντικατοπτρίζει αυτό που σπουδάσατε πιο πρόσφατα, αυτό στο οποίο επιθυμείτε να ειδικευτείτε και, το πιο σημαντικό, τι σκοπεύετε να κάνετε στο άμεσο μέλλον σας. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να επιλέξετε το μεταπτυχιακό σας πολύ προσεκτικά και με γνώμονα τη μελλοντική καριέρα σας. Σε αυτές τις σελίδες θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους τρεις κύριους τύπους μεταπτυχιακών τίτλων: Masters, MBA και PhD.

Πολλοί από τους καθηγητές και τους συμβούλους στο Tree Foundation έχουν παρακολουθήσει μεταπτυχιακά, MBA και διδακτορικά σε κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο, σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους, και έτσι είναι σε εξαιρετική θέση να συμβουλεύσουν τους πιθανούς υποψηφίους ως προς το πιο είναι το καταλληλότερο μεταπτυχιακό δίπλωμα και πού. Εάν επιθυμείτε τις συμβουλευτικές υπηρεσίες ενός από αυτούς, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας.